• head_banner_01

Kwalifikacja Honor

Podstawowe informacje

>>>

1 (3)
1 (2)
1 (1)
Pollutant discharge permit receipt

Otrzymanie pozwolenia na odprowadzanie zanieczyszczeń

General taxpayer certificate

Ogólne zaświadczenie podatnika

Filing receipt of customs import and export sender and receiver

Złożenie pokwitowania celnego importu i eksportu nadawcy i odbiorcy

Record registration form of foreign trade operators

Formularz rejestracyjny ewidencji podmiotów handlu zagranicznego

Certyfikat Honorowy

>>>

Environmental management system certificate

Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego

Demonstration unit of honest operation

Jednostka demonstracyjna uczciwego działania

Credit certificate

Certyfikat kredytowy

Certificate of good faith

Certyfikat dobrej wiary

Occupational health system certificate

Certyfikat systemu medycyny pracy

Integrity management certificate

Certyfikat zarządzania integralnością

Quality system certificate

Certyfikat systemu jakości

1

Nasza firma wygrała krajowe przedsiębiorstwo high-tech 27 września 2020 r.

Association certification

Certyfikacja stowarzyszenia

Prawo własności intelektualnej

>>>